1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura Vat lub dokument wydania towaru WZ (w tym przypadku faktura wysłana zostaje pocztą).
  2. Płatności można dokonać za pobraniem (płatność jest dokonywana u kuriera firmy spedycyjnej) lub dokonać przedpłaty na konto: ING Bank Śląski 12 1050 1012 1000 0097 0107 6409
  3. Na wyraźne życzenie KLIENT może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
  4. Koszty transportu: przy jednorazowym zakupie powyżej 3.000 zł netto – koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, w innym przypadku – Kupujący
  5. Dla ustalenia wartości jednorazowego zakupu ważna jest wartość faktury netto.
  6. Wszelkie dodatkowe koszty transportu powstałe z tytułu np. braku odbiorcy w trakcie dostarczenia przesyłki , nieodebrania towaru spowodowanym brakiem środków płatniczych w przypadku “płatności za pobraniem” itp. – ponosi KLIENT.
  7. W przypadku gdy towar, na który zostało potwierdzone zamówienie nie zostanie odebrany i zwrócony do P.H.U. VEGA – koszty transportu i zwrotu pokrywa KLIENT.