§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu z hurtownią internetową www.odziezrobocza.pl jest P.H.U. VEGA Piotr Galiński. Siedzba 05-120 Legionowo ul. Warszawska 31
 2. Hurtownia internetowa dedykowana jest wyłącznie dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z dystrybucją artykułów BHP i Ppoż zwanym w dalszej części KLIENTEM.
 3. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie hurtowni internetowej i zalogowanie się do systemu.
 4. Zarejestrowanie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 5. Założenie konta oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia – paragraf 2 pkt.1.
 6. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną.
 7. Na towary znajdujące się w ofercie hurtowni internetowej P.H.U. VEGA Piotr Galiński nie udziela gwarancji jakości (art.577 kc), chyba ze zostało to wyraźnie podane przy opisie produktu.

§ 2

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1.   Zamówienia są przyjmowane wyłącznie od zarejestrowanych klientów poprzez:
  • złożenie zamówienia na stronie hurtowni internetowej www.odziezrobocza24.pl
  • przesłanie zamówienia faxem na nr telefonu (22) 877-28-08,
  • kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta , który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00-14.30 pod numerami telefonów: (22) 877-28-08, (22) 721-10-64
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz 12.00 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku wyłączając święta.
 4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda sie potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane – zostaną anulowane.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, P.H.U. VEGA skontaktuje się z KLIENTEM w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je – jedynie telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer (22) 877-28-08 lub (22) 721-10-64.
 7. Towar zamówiony, który został wysłany na adres KLIENTA nie może być anulowany.

§ 3

DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są do KLIENTA przez przedstawicieli firm spedycyjnych –
 2. Do zamówień złożonych do godziny 12.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia towary zostaną wysłane:
  • następnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych.
  • w przypadku przedpłaty za zamówiony towar – wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe P.H.U. VEGA w wysokości 100% zamówienia.
 3. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą traktowane jak zamówienia, które wpłynęły dnia następnego.
 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów z hurtowni, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze.
 5. W przypadku nagłego wzrostu zamówień lub innych okoliczności uniemożliwiających szybką realizację zamówienia, czas realizacji zamówienia może sie wydłużyć. P.H.U. VEGA nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z późniejszej realizacji zamówienia.
 6. Standardowy termin realizacji przesyłki = czas wysyłki 1 dzień roboczy + czas transportu Kuriera.
 7. Istnieje możliwość wysyłki towaru inną firmą spedycyjną wskazana przez KLIENTA – w tym przypadku KLIENT osobiście zleca odbiór przesyłki do realizacji.
 8. Możliwy jest własny odbiór towaru z magazynu P.H.U. VEGA, mieszczącego się w Morach ul. Wojska Polskiego 2 w godzinach od 8.00 do 14.30 w dniach roboczych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym po numerem: (22) 877-28-08.

§ 4

PŁATNOŚCI

 1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura Vat lub dokument wydania towaru WZ (w tym przypadku faktura wysłana zostaje pocztą).
 2. Płatności można dokonać za pobraniem (płatność jest dokonywana u kuriera firmy spedycyjnej) lub dokonać przedpłaty na konto: ING Bank Śląski 12 1050 1012 1000 0097 0107 6409
 3. Na wyraźne życzenie KLIENT może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
 4. Koszty transportu: przy jednorazowym zakupie powyżej 3.000 zł netto – koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, w innym przypadku – Kupujący
 5. Dla ustalenia wartości jednorazowego zakupu ważna jest wartość faktury netto.
 6. Wszelkie dodatkowe koszty transportu powstałe z tytułu np. braku odbiorcy w trakcie dostarczenia przesyłki , nieodebrania towaru spowodowanym brakiem środków płatniczych w przypadku “płatności za pobraniem” itp. – ponosi KLIENT.
 7. W przypadku gdy towar, na który zostało potwierdzone zamówienie nie zostanie odebrany i zwrócony do P.H.U. VEGA – koszty transportu i zwrotu pokrywa KLIENT.

§ 5

ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy P.H.U. VEGA i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej.
 2. KLIENT może zrezygnować z towaru kupionego w naszej hurtowni internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi znamion użytkowania. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu , które również nie może być uszkodzone.W przypadku zwrotu towaru w termine do 14 dni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości zamówienia netto ale nie mniej niz 50 zł
 3. Nie jest możliwy zwrot towarów wykonywanych,szytych na zamówienie klienta
 4. Dotyczy to szczególnie odzieży  (fartuchów)
 5. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru, zwrot gotówki następuje przelewem na podane przez Państwa konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania podpisanej faktury Vat za zwrócony towar.
 6. Koszt dostarczenia przesyłki do Państwa nie jest zwracany i będzie potrącony od całkowitej kwoty pobrania.

§ 6

REKLAMACJE

Uwaga! Każda dostarczona do Państwa przesyłka oznaczona jest taśmą P.H.U. VEGA Piotr Galiński – każdy karton w przesyłce paczkowej jak i każdy karton w przesyłce paletowej jest oklejony firmową taśmą!!!

 1. Uszkodzenie lub brak taśmy P.H.U. VEGA Piotr Galiński, uszkodzenia mechaniczne przesyłki podczas transportu oraz braki towarów są podstawą do złożenia reklamacji. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkody ( druki protokołu są w posiadaniu kuriera firmy przewozowej) Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej P.H.U. VEGA nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Braki w dostawie , które zostały stwierdzone w opakowaniach nie wskazujących na naruszenie ( kartony prawidłowo oznakowane bez śladów uszkodzenia , bez protokołu szkodowego spisanego z kurierem ) klient jest zobowiązany zgłosić faxem w dniu otrzymania przesyłki . W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne zgłoszenie reklamacji należy przesłać na piśmie faksem na nr 0228772808 . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis stwierdzonej wady , datę zakupu , numer dokumentu potwierdzającego zakup oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
 4. Reklamowany towar musi być przesłany do nas czysty, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania – dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.
 6. Towar należy przesłać paczką pocztową lub firmą kurierską DHL lub INPOST na koszt odbiorcy. Wysyłka poprzez inne firmy wyłącznie na koszt reklamującego. P.H.U. VEGA Piotr Galiński. nie zwraca kosztów przesyłki innymi dokonanymi za pośrednictwem innych firm.

§ 7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. P.H.U. VEGA Piotr Galiński w sposób szczególny dba o poufność i ochronę danych osobowych. Pozyskiwanie i przechowywanie wszelkich danych osobowych odbywa sie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz 883).
 2. Dane Klienta wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz celów informacyjnych.
 3. Każdy zarejestrowany Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i w każdej chwili ma możliwość ich zmiany.
 4. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych VEGI , żądanie takie powinno być zgłoszone na piśmie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania sie z jego treścią Regulaminu i związany z jego postanowieniami.
 3. Katalog produktów na stronie www.odziezrobocza24.pl stanowi informacje handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego
 4. Ceny towarów prezentowanych w hurtowni internetowej P.H.U. VEGA Piotr Galiński podane są w walucie polskiej PLN. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano cenę netto, odpowiedni podatek VAT i cenę brutto do zapłaty. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Prezentowane ceny podano dla klientów zajmujących sie dystrybucją artykułów BHP i Ppoż
 6. P.H.VEGA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 7. Odzież ocieplana jest odzieżą sezonową i  nie gwarantuje jej dostępności po wyczerpaniu zapasów.
 8. Zdjęcia produktów zamieszczonych w serwisie mogą nieznacznie odbiegać swoim wyglądem od oryginału.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe z wadliwego działania serwisu, a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu prosimy kierować na adres P.H.U. VEGA  oraz na adres e-mailowy vega@onet.pl
 11. P.H.U. VEGA Piotr Galiński zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.