ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy P.H.U. VEGA i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej.
 2. KLIENT może zrezygnować z towaru kupionego w naszej hurtowni internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi znamion użytkowania. Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu , które również nie może być uszkodzone.W przypadku zwrotu towaru w termine do 14 dni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości zamówienia netto ale nie mniej niz 50 zł
 3. Nie jest możliwy zwrot towarów wykonywanych,szytych na zamówienie klienta
 4. Dotyczy to szczególnie odzieży  (fartuchów)
 5. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru, zwrot gotówki następuje przelewem na podane przez Państwa konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania podpisanej faktury Vat za zwrócony towar.
 6. Koszt dostarczenia przesyłki do Państwa nie jest zwracany i będzie potrącony od całkowitej kwoty pobrania.

 

REKLAMACJE

Uwaga! Każda dostarczona do Państwa przesyłka oznaczona jest taśmą P.H.U. VEGA Piotr Galiński – każdy karton w przesyłce paczkowej jak i każdy karton w przesyłce paletowej jest oklejony firmową taśmą!!!

 1. Uszkodzenie lub brak taśmy P.H.U. VEGA Piotr Galiński, uszkodzenia mechaniczne przesyłki podczas transportu oraz braki towarów są podstawą do złożenia reklamacji. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkody ( druki protokołu są w posiadaniu kuriera firmy przewozowej) Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej P.H.U. VEGA nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Braki w dostawie , które zostały stwierdzone w opakowaniach nie wskazujących na naruszenie ( kartony prawidłowo oznakowane bez śladów uszkodzenia , bez protokołu szkodowego spisanego z kurierem ) klient jest zobowiązany zgłosić faxem w dniu otrzymania przesyłki . W przypadku większej zwłoki w czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne zgłoszenie reklamacji należy przesłać na piśmie faksem na nr 0228772808 . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis stwierdzonej wady , datę zakupu , numer dokumentu potwierdzającego zakup oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
 4. Reklamowany towar musi być przesłany do nas czysty, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania – dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.
 6. Towar należy przesłać paczką pocztową lub firmą kurierską DHL lub INPOST na koszt odbiorcy. Wysyłka poprzez inne firmy wyłącznie na koszt reklamującego. P.H.U. VEGA Piotr Galiński. nie zwraca kosztów przesyłki innymi dokonanymi za pośrednictwem innych firm.