Aktualności

Zalecenia ochronne w związku z COVID-19

maseczka ochronna

Ochrona przed szkodliwymi czynnikami jest głównym założeniem BHP. Stan aktualnie trwającej pandemii związanej z COVID-19 wymaga podjęcia przez pracodawcę wyjątkowych środków bezpieczeństwa. Zachowanie ostrożności jest szczególnie istotne, aby zminimalizować możliwość zarażenia pracowników wirusem SARS-CoV-2, a także zniwelować jego rozprzestrzenianie się.  Pracodawca ma zatem obowiązek dokonywania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem czynności w miejscu pracy. Ponadto musi wprowadzać niezbędne środki profilaktyczne, jak i informować podwładnych o stale aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy.

Co trzeba wiedzieć o zasadach BHP w związku z wirusem?

Jednymi z najbardziej kluczowych czynników są: obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami; zasłanianie dróg oddechowych (nosa i ust) w przestrzeni publicznej – szczególnie w miejscu pracy, gdzie przebywa się przez określoną ilość godzin z tymi samymi osobami, zmiana maseczki ochronnej, gdy ta zrobi się wilgotna;  prawidłowy sposób zdejmowania maseczki (nie dotykanie twarzy); wyrzucanie zużytych maseczek do zamkniętych pojemników; częste mycie rąk i kontrola swojego stanu zdrowia oraz samopoczucia. Warto pamiętać, że jedyna sytuacja, w której pracownik jest zwolniony z noszenia maseczki ochronnej to spożywanie posiłku.
Ponadto z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Aby przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego zawiązanego z wirusem SARS-CoV-2 należy poddać analizie informacje takie jak:

  • jakie stanowiska w miejscu pracy są szczególnie narażone na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa,
  • jak długo trwa powyższe narażenie,
  • sprecyzować przy jakich czynnościach pracownicy mogą mieć kontakt z nosicielami wirusa,
  • jakie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zostały zastosowane w zakładzie pracy, jakie jeszcze trzeba wprowadzić, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zarażenia się,
  • jakie procedury będą wdrażane w przypadku podejrzenia wirusa u pracownika.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w zakładzie pracy warto zaopatrzyć się w niezbędne wysokogatunkowe środki ochronne, które są dostępne u sprawdzonych dostawców. Wysoka jakość certyfikowanych produktów będzie miała znaczący wpływ na minimalizowanie zachorowań. Polecamy zakup środków ochronnych takich jak: antybakteryjne mydło, środki przeznaczone do higieny i czystości w miejscu pracy, rękawice ochronne dla pracowników, maski i półmaski higieniczne, pochłaniacze, a także wiele innych niezbędnych produktów związanych z BHP pod adresem internetowym: https://odziezrobocza24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *